دکتر مجازی - جهش ژنتیکی

احتمال جلوگیری از جهش ژنی با مکانیسم تازه کشف‌شده‌ی کریسپر

تکنولوژی ویرایش ژنی CRISPR که در بیماری‌های ژنتیکی کاربرد دارد، محققان را با چالش جدیدی برای کشف نحوه‌ی عمل‌کرد آن مواجه کرده‌است. در مقاله‌ای که در ژورنال American Chemical Society چاپ شده، بیان می‌کند که چگونه تکنولوژی ویرایش ژنی کریسپر،…