دکتر مجازی - درمان سرطان سینه

داروی جدیدی که ممکن است با مقاومت درمانی سرطان مبارزه کند

مقاومت درمانی بزرگ‌ترین مشکل در درمان سرطان می‌باشد و مانع اصلی برای افزایش بقا در بسیاری از بیماران است. دانشمندان کشف کردند که ممکن است راه حلی در داروی جدیدی باشد که به‌طور متفاوت با سرطان مبارزه می‌کند.