دکتر مجازی - دهان شویه

۵ استفاده محافظتی بوسیله وسایل بهداشتی خانگی

همه ما می‌دانیم که باید دندان‌هایمان را مسواک بزنیم و با شوینده دهان دهانمان را بشوییم. حال وقت آن رسیده است که از این مواد به عنوان راه حل‌هایی برای موارد پیچیده‌تری استفاده کنیم؛ مالیدن خمیر دندان و شوینده دهان…