دکتر مجازی - رژیم غذایی

چگونه رژیم غذایی پرچرب ابتلا به سرطان کولورکتال را تقویت می‌کند؟

مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان انستیتو Salk انجام گرفته، نشان می‌دهد که رژیم غذایی پرچرب با به هم زدن تعادل اسیدهای صفراوی و به راه انداختن یک مسیر سیگنالی هورمونی، رشد دسته‌ای از سلول‌های سرطانی را تقویت می‌کند.

آیا هورمون کوله‌سیستوکینین می تواند با حافظه در ارتباط باشد؟

حتما با این جمله آشنایید که می‌گوید شما آن چیزی هستید که می‌خورید! با این حال می‌توان گفت غذایی که وارد بدن شما می‌شود، تاثیر به‌سزایی بر حافظه‌ی شما خواهد داشت. آریل ویلت و همکارانش که در دپارتمان مربوط به…