دکتر مجازی - فلسفه

مبانی منطقی اخلاق: مقدمه (۲)

آیا کنش انسان به مانند تمامی وقایع طبیعی دیگر منطبق بر قوانین تغییرناپذیر است؟ آیا علیّت که اساس هر نظریه‌ی علمی در مورد پدیده‌های تکرارشونده است، در این مورد نیز صدق می‌کند؟

مشهورترین فرمول علم اطلاعات اولین بار برای اثبات وجود خدا استفاده شده است!

ریاضیدان قرن هجدهم، Richard Price تقریباً به تاریخ پیوسته و فراموش شده است. اما دوست نزدیک او، Thomas Bayes همچنان ریاضیدانی مشهور حداقل در محافل آمار است. شهرت Bayes واقعاً به خاطر چیز ارزشمندی است. او یکی از مهم‌ترین فرمول‌های…