دکتر مجازی - فیبرومیالژیا

اثر تفاوت جنسی در فعالیت‌های مغزی مربوط به درد

بر اساس مطالعه منتشر شده در ژورنال علوم اعصاب، هنگامی که میکروگلیال‌ها، سلول‌های ایمنی ساکن مغز، مسدود می‌شوند، پاسخ زن به دارو‌های ضد درد بهبود یافته و مانند سطح درد نرمال در مردان می‌شود.

آیا درد منتقل می‌شود؟ اولین نشانه‌ها بر انتقال آن تأکید می‌کنند!

آیا این توانایی در ما وجود دارد تا درد دیگران را واقعاً حس کنیم؟ منظورم همدردی و احساسات انسانی نیست، منظور، درد فیزیولوژیک است! این نتیجه‌ی احتمالی آزمایش‌هایی است که به نظر می‌رسد حساسیت نسبت به درد می‌تواند در اجتماع منتقل شود؛ حداقل در موش‌ها!