دکتر مجازی - لنفوما

شیمی‌درمانی سبب تولید تخمک‌های جدید در زنان می‌شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد داروی شیمی‌درمانی رایجی که در بازار موجود است می‌تواند سبب افزایش تعداد تخمک‌های نابالغ در تخمدان شود. محققان عقیده دارند نقش این دارو بر قدرت باروری زنان هنوز ناشناخته است و به بررسی‌های بیشتری برای تایید…