دکتر مجازی - موفقیت

۵ روش برای بهبود تمرکز

هنگامی که از گوینده خبر تلویزیون دایان ساوایر (Diane Sawyer) راز موفقیتش پرسیده شد، این گونه پاسخ داد که:   به نظر من شاید تنها درسی که از زندگی آموخته‌ام این است که هیچ جایگزینی برای توجه کردن و تمرکز…

اسرار افراد خوش‌بخت چیست و چگونه می‌توان یکی از آن‌ها بود؟

خوش‌بختی به طور سازنده‌ای با داشتن یک دیدگاه فلسفی نسبت به زندگی، خندان و شوخ طبع بودن، توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران، داشتن مهارت‌های حل مسئله، مشغول بودن در حرفه‌ و فعالیت‌های اوقات فراغت معنی دار، زندگی در یک…