دکتر مجازی - پیشگیری از سرطان

سرطان متاستاتیک ریه

زمانیکه سرطان در یک منطقه از بدن توسعه پیدا می کند، این توانایی گسترش به مناطق دیگر را دارد. هنگامی که سرطان به این گونه گسترش می یابد، گفته می شود که متاستاز پیدا کرده است و به این نوع…

سرطان تخمدان

زنان به‌طور معمول دارای دو تخمدان هستند که وظیفه‌ی این ارگان‌ها، تولید تخمک و ترشح هورمون‌های جنسی است. اندازه‌ی هر تخمدان در حدود یک بادام است و موقعیت آن را در دو طرف رحم است. سرطان تخمدان به طور معمول،…