دکتر مجازی - کروموزوم

چگونه سلول‌های انسانی تعداد صحیح کروموزوم‌هایشان را حفظ می‌کنند؟

محققان بخش مهمی از مکانیسم دخیل در کشیده‌شدن کروموزوم‌ها به قطبین هنگام تقسیم سلولی را کشف کردند که باعث می‌شود تا یک مجموعه‌ی کامل از کروموزوم‌ها وارد هرکدام از سلول‌های دختر شود.

ژن های مربوط سرطان ها می توانند خارج از کروموزوم ها باشند

سرطان خطرناک و دردسرساز است زیرا انواع زیادی از تومورها سرانجام راهی برای گریز از قوی ترین معالجات پیدا می کنند. اما محققان اکنون دریافته اند که چرا برخی سرطان ها این توانایی را دارند؛ آن ها رونوشت هایی از…

ژن‌های جامعه‌پذیریِ سگ‌ها مشابه ژن‌های اختلالات روابط اجتماعی در انسان‌ها!

سگ ها در جامعه به عنوان وفادارترین حیوانات شناخته شده اند و علاوه بر این انسان ها به عنوان کمک دست خود از این حیوان استفاده می کنند. این ویژگی سگ ها که باعث سودمند شدن آن ها شده به…

چگونه نر بدون کروموزوم Y ‌وجود دارد؟

محققین دانشگاه هوکایدو پستانداری کشف کردند که ژن‌های کلیدی در بروز ویژگی‌های مردانه آن‌ها بدون حضور کروموزوم Y به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در بیشتر پستانداران، کروموزوم Y موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود. ژن تعیین جنسیت SRY بر روی کروموزوم…