دکتر مجازی - کمبود اکسیژن

چرا خمیازه می‌کشیم؟

خمیازه کشیدن عبارت است از بازکردن دهان و تنفس عمیق به صورت غیر ارادی که گاهی همراه با کشش دست و صورت بوده که تقریباً از ۱۱ هفتگی جنین قابل مشاهده است. معمولاً خمیازه یک از نشانه‌های خواب است. این پدیده در انسان و برخی حیوانات دیده می‌شود. پژوهش‌ها نشان…