دکتر مجازی - کنترل خشم

مزایای استعداد در داشتن احساس گناه دائمی!

خجالت؛ ممکن است فوایدی داشته باشد! آزمایشات ثابت کرده‌اند، کسانی که بیشتر احساس گناه می‌کنند بهتر می‌توانند انواع احساسات را از چهره افراد تشخیص دهند. آنان به خصوص در تشخیص احساسات با شدت کم خوب عمل کرده‌اند. این اولین بار…

کنترل خشم (یک مهارت مهم هوش هیجانی برای موفقیت)

در رابطه با کنترل خشم به یک سناریو کاری خود در گذشته که از آن ضربه خورده‌اید، فکر کنید؛ احتمالا در یک شرایط پیش‌بینی نشده به اخراج از کار ختم شده یا یک اشتباه بزرگترین مشتری‌تان را به رقیبتان واگذار…