دکتر مجازی - کیست

سیرنگومیلی چیست و چرا ایجاد می شود؟

سیرنگومیلی، کیست حاوی مایعات در داخل نخاع است. با گذشت زمان، کیست بزرگ می شود و به نخاع شما آسیب می رساند؛ باعث درد، ضعف و سفتی و از جمله علائم دیگر می شود. سیرنگومیلیا چندین دلیل احتمالی دارد، اگرچه…