دکتر مجازی - گردو

۱۵ مواد غذایی موثر بر مغز که تمرکز و حافظه را افزایش میدهند

غذایی که میخوریم چه تاثیری بر عملکرد مغزمان دارد؟ همۀ ما میدانیم که هرچه میخوریم اغلب بر بدن ما اثراتی دارد. دانشمندان مطالعات بیشتری در زمینۀ عوارض مواد غذایی بر مغز انجام دادند. غذاهای مغر مهم اند (مخصوصا برای مادۀ…

مصرف روزانۀ آجيل مغزدار، خطر ابتلا به گسترۀ وسيعى از بيمارى‌ها را خنثى مى‌كند

آناليز گستره وسيعى از مطالعات در حال انجام حاكى از آن است كه افرادى كه روزانه حداقل ٢٠ گرم آجيل (به اندازۀ تقريبى يك مشت) مصرف مى‌كنند، ريسك پايين ترى در ابتلا به بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان و ساير…