انتشار این مقاله


ماریجوانا و ارتباط آن با روان‌پریشی

ارتباط بین مصرف ماریجوانا و تجارب روان‌پریش‌گونه، طی یک مطالعه‌ی کوهرت بزرگسالان در کانادا تایید شد.

ارتباط بین مصرف ماریجوانا و تجارب روان‌پریش‌گونه، طی یک مطالعه‌ی کوهرت بزرگسالان در کانادا تایید شد.


محققان دانشگاه (Université de Montréal (UdeM، وجود رابطه‌ میان استفاده از ماریجوانا و تجربه‌های روان‌پریش‌گونه را بر اساس مطالعه‌ی کوهرتی از بزرگسالان در کانادا به اثبات رساندند.

بر اساس مطالعه اخیری که در Journal of Child Psychology and Psychiatry به انتشار رسیده‌است، تغییر رویه از مصرف تفننی ماریجوانا به مصرف روزانه و ماهانه‌ی آن، ریسک رفتارهای روان‌پریش‌گونه مکرر را به مقدار %۱۵۹ افزایش می‌دهد؛ همچنین آثار مصرف ماریجوانا برروی بلوغ شناختی را توضیح داده و نشان می‌دهد که بهترین توجیه برای ارتباط ماریجوانا و رفتارپریشی، ظهور علائم افسردگی است.


مقاله‌ی مرتبط: مصرف ماریجوانا باعث تنبلی می‌شود


Josiane Bourque، سردبیر این مطالعه و دانشجوی دکترای دپارتمان روان‌پزشکی دانشگاه مونترئال، در این‌باره می‌گوید:

برای فهم درست تاثیر این نتایج، ضروری است تا ابتدا معنی صحیحی از تجارب روان‌پریش‌گونه ارائه دهیم: این تجربه‌ها شامل رخدادهایی از جمله اختلال ادراکی، ایده‌پردازی‌هایی با محتوای غیرمعمول و احساس آزار و اذیت هستند. با وجود اینکه این علائم در اوایل نادر هستند اما در صورت وقوع مکرر طی سال‌های متمادی احتمال وقوع اولین تجربه‌ی روان‌پریشی و یا سایر حالت‌های روان‌پزشکی را افزایش می‌دهد. یافته‌های حاصل از این تحقیق برگ تاییدی بر این حقیقت هستند که مصرف دائم ماریجوانا در بزرگسالان بدون شک با ریسک وقوع علائم روان‌پریشی در ارتباط است.

چه مکانیسم‌هایی در پس این حقیقت نهفته است؟

از جمله اهداف موردنظر این مطالعه، پی بردن به چگونگی شکل‌گیری این ارتباط بود. بورک و سوپروایزرش Dr. Patricia Conrod از مرکز تحقیق بیمارستان Sainte Justine University معتقدند که اختلالات بلوغ ادراکی پیش‌آمده به دلیل سوءمصرف ماریجوانا درمقابل می‌تواند رفتارهای روان‌پریشی را تشدید بخشد.


مقاله‌ی مرتبط: مصرف ماریجوانا احتمال سکته و نارسایی قلبی را افزایش می‌دهد


با این حال، این نظریه به صورت کامل مورد قبول قرار نگرفت و در بین توانایی های ادراکی مختلفی که بررسی شد، تکامل رفتارهای کنترلی مهاری تنها حوزه‌ی عملکرد ادراکی با اثرپذیری منفی از افزایش مصرف ماریجوانا محسوب می‌شد. کنترل مهاری، به معنای ظرفیت منع کردن یا مهار اتوماتیک رفتارها به ازای رفتارهای جایگزین مناسب‌تر است. تیم دکتر کنراد نشان داده است که این نوع خاص از رفتار شناختی با ریسک سایر انواع اعتیاد و سوءمصرف مواد نیز در ارتباط است.

بورک می‌گوید:

نتایج مطالعه نشان می‌دهند با وجود اینکه مصرف ماریجوانا با تعدادی از علائم سلامت روانی و شناختی در ارتباط است، اما تنها افزایش علائم افسردگی – مانند افکار منفی و روحیه‌‌ی ضعیف – می‌تواند رابطه‌ی بین علائم روان‌پریشی و استفاده‌ی مکرر از ماریجوانا را توجیه کند.

کوهرت بزرگ جوانان در مونترئال

نتایج این مطالعه، مبتنی بر پروژه‌ی CIHR-funded Co-Venture، گروه کوهرت ۴۰۰۰ نفری از دانش‌آموزان ۱۳ ساله‌ی ۳۱ دبیرستان در مونترئال، می‌باشد. این نوجوانان هرساله از پایه‌ی هفتم تا یازدهم ازنظر علائم روانی و مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفته و به پرسشنامه‌ی کامپیوتری طراحی‌شده برای این‌کار پاسخ می‌دادند. همچنین از نظر مهارت های کنترل رفتاری منفی، حافظه‌ی مشغول به کار، IQ، و حافظه‌ی بلند‌مدت نیز مورد بررسی قرار گرفته و به انجام فعالیت‌های طراحی‌شده‌ی خاصی می‌پرداختند.

مرحله‌ی بعد در این مطالعات چیست؟

این یافته ها پیامدهای بالینی مهمی برای تنظیم برنامه‌های پیشگیری در بین جوانانی با گزارش دائمی تجارب روان‌پپریش‌گونه دارند؛ و با وجود هدف قرار گرفتن پیشگیری از مصرف ماریجوانا دربین بزرگسالان طی استراتژی‌های دارویی گوناگون، اقدام‌های برنامه‌ریزی شده برای پیشگیری و کاهش مصرف ماریجوانا دربین جوانان در معرض خطر نیز بسیار مهم است.

سما رهنمایان


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید