انتشار این مقاله


۷ اشتباهی که باعث افزایش فشار خون می‌شوند

انجام این ۷ اشتباه هنگام اندازه‌گیری فشار خون باعث افزایش مقدار آن می‌شود.

آگاهی از چگونگی اندازه‌گیری دقیق فشار خون در خانه و شناسایی اشتباهات در مطب پزشک، می‌تواند به شما در کنترل فشار و اجتناب از تغییرات دارویی غیرضروری کمک کند. در اینجا به هفت عاملی که می‌توانند فشار خون را تغییر دهند می‌پردازیم:

  1. داشتن مثانه پر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ پوینت (ممیز) به مقدار فشار خون اضافه کند. همیشه سعی کنید قبل از اندازه‌گیری فشار خون به دستشویی بروید.
  2. نبودن تکیه‌گاه خوب برای پاها و کمر هنگام نشستن می‌تواند فشار خون را ۶ تا ۱۰ پوینت افزایش دهد. باید روی صندلی بنشینید، در حالی که در پشتتان پشت‌بند و تکیه‌گاه باشد و پاهایتان صاف روی زمین یا پایه قرار گرفته باشد.
  3. قرار دادن پاها به صورت ضربدری روی هم می‌تواند ۲ تا ۸ پوینت به فشار خون اضافه کند.
  4. اگر هنگام اندازه‌گیری فشار خون بازوهایتان در طرفین بدن آویزان باشد یا مجبور باشید بالا نگه‌شان دارید، مقدار عددی فشار خون‌تان ۱۰ پوینت بیش‌تر از رقم واقعی خواهد بود. باید بازویتان روی صندلی قرار گیرد، در این صورت کاف فشارسنج با قلب هم‌سطح می‌شود.
  5. بستن کاف از روی لباس می‌تواند ۵ تا ۵۰ پوینت به میزان فشار خون بیافزاید. کاف باید بر روی بازوی لخت بسته شود.
  6. کاف بسیار کوچک می‌تواند ۲ تا ۱۰ پوینت به مقدار فشار خون اضافه کند.
  7. صحبت کردن می‌تواند ۱۰ پوینت میزان فشار خون را افزایش دهد. هنگام اندازه‌گیری فشار خون‌تان بی‌حرکت و بی‌صدا باشید.

مقالۀ مرتبط: راهی بهتر برای اندازه گیری فشار خون!

آنیتا ریحانی فرد


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید