انتشار این مقاله


باکتری فرمیتیکوس و جذب فیبر در بیماران نارسایی قلبی

بیمارانی که دچار نارسایی قلبی هستند و رژیم غذایی پر فیبر مصرف می کنند، فلورمیکروبی سالم تری دارند؛ این، ریسک مرگ و پیوند قلب را در این بیماران کاهش می دهد.

مطالعات صورت گرفته توسط سازمان European Society of Cardiology نشان میدهد، بیمارانی که دچار نارسایی قلبی هستند و رژیم غذایی پر فیبر مصرف می کنند، فلورمیکروبی سالم تری دارند؛ این، ریسک مرگ و پیوند قلب را در این بیماران کاهش می دهد.

فلور میکروبی روده ما از میلیون‌ها میکروارگانیسم تشکیل شده است که می تواند سلامتی ما را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کاهش حجم فلور میکروبی روده در افرادی که دچار نارسایی قلبی هستند با میزان مصرف فیبر غذایی در ارتباط است.

در مطالعات اخیر ثابت شده است که ارتباطی بین جذب گوشت و میزان بالای‌ تری‌متیل‌اکسید (TMAO) خون بیماران با نارسایی قلبی، وجود دارد؛ به این صورت که مقادیر بالای TMAO ریسک بیماری های قلبی وعروقی را افزایش می دهد و همچنین فلور میکروبی روده در این جذب، نقش کلیدی بر عهده دارد.

در این مطالعه می خواهیم نشان دهیم که ارتباطی بین رژیم غذایی بیماری های قلبی عروقی و فعالیت فلور میکروبی روده وجود دارد. به گفته دکتر مایرهوفر، دانستن این موضوع باعث می‌شود که بیماران با نارسایی قلبی، گوشت مصرفی خود را به دو یا سه وعده در هفته محدود سازند.

برای انجام چنین مطالعه‌ای محققان، ۸۴ بیمار درمان شده با نارسایی قلبی مزمن ۲۶۶ فرد سالم را تحت نظر قرار دادند و با بررسی نوع ۱۶sRNA میکروب‌ها در نمونه‌های مدفوعی، ترکیب فلور میکروبی روده یه هر گروه را مشخص و با هم مقایسه کردند. تنوع زیستی فلور میکروبی بیماران نارسایی قلبی کمتر از تنوع زیستی فلور گروه سالم بود؛ به طوری که میزان باکتروئیدس فرمیتیکوس در بیماران با نارسایی قلبی، خیلی کمتر از افراد سالم بوده و حتی این تفاوت در در بیماران با نارسایی قلبی بدون علت اسکمیک، آشکارتر بود.

با آنالیز رژیم غذایی بیماران و نتایج آن، متوجه شدند که بیماران نارسایی قلبی که پیوند قلب داشته یا فوت شده بودند،نسبت حجم توده‌ی این باکتری در فلور روده آنها کم بوده است. با توجه به اینکه میزان فلور زیستی باکتری فرمیکوس با مقدار فیبر موجود در غذا مستقیماً ارتباط دارد.


یافته های ما این مطلب را می‌رساند که تغییر ترکیب فلور میکروبی روده در افراد با نارسایی مزمن قلبی ممکن است در اثر کاهش جذب فیبر غذایی باشد. اگر این یافته ها در آینده تایید شوند توصیه من این است که مصرف غذاهایی چون میوه، سبزیجات و غلات می تواند باعث تحریک فلور میکروبی روده شود
 

دکتر مایر هوفر
طرلان ميرزهره


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید