دکتر مجازی - عرفان گلشن

راکت Falcon Heavy شرکت اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد! (به‌روز شد)

راکت Falcon Heavy شرکت اسپیس ایکس با موفقیت پرتاب شد. این راکت که دو برابر قدرتمند‌تر از سایر رقبای خود است، ساعت ۰۰:۱۵ بامداد چهارشنبه پس از تأخیر ۱۳۵ دقیقه‌ای با موفقیت عملیات خود را آغاز کرد. سه عدد بوستر…