دکتر مجازی - صبا قلی پور

چگونه عفونت های مزمن سیستم ایمنی را تضعیف می‌کنند؟

مانند بسیاری از عفونت های مزمن لیشمانیازیس احشایی (کالآزار) سیستم ایمنی را خنثی می کند. بنابراین به راحتی می تواند در بدن میزبان ساکن شود. پیرامون ده ها هزار مرگی که سالانه رخ می دهد، لیشمانیازیس بعد از مالاریا، دومین…