دکتر مجازی - چنور مرتضی

چگونه از شر خشکی دستانم رهایی یابم؟

خشکی پوست دست بسیار رایج است. اساسا توسط فاکتورهای محیطی بوجود می‌آید. افرادی که اغلب ظرف‌ می‌شویند یا در مکان‌هایی با آب و هوای سرد و خشک زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به خشکی پوست دست دردناک هستند.

هدف مولکولی جدید به کاهش آسم کمک می‌کند

محققان نشان داده‌اند که فاکتور پروتئینی رشد اندوتلیال عروقی A یا VEGFA نقش مهمی در التهاب و انسداد مجرای هوایی مرتبط با آسم دارد. این یافته‌ها در نهایت با هدف قرار دادن VEGFA درمان جدید بیماری آسم را مهیا می‌کنند.