دکتر مجازی - چنور مرتضی

فواید و نحوه چرت زدن!

اندکی چرت‌ زدن در بعد از ظهر احساس غیر قابل وصفی در انسان بوجود می‌آورد. در حالی‌که بقیه جنبندگان در حال فعالیت روزانه و انجام کارهای داخل منزل هستند، شما در دنیای دنج خود به سر می‌برید. این چرت زدن…

سرطان و ارتباط آن با قهوه!

برای دوستداران قهوه در کالیفرنیا، مشکلاتی بوجود آمده‌است. جایی که به دستور قاضی فروشندگان باید هشدار جدی در مورد سرطان بدهند. اما چگونه باید از مصرف روزانه قهوه صرف نظر کرد؟ برخی از دانشمندان بر طبق شواهد قطع مصرف را…