دکتر مجازی - پریا پارسا

آلودگی هوا باعث تغییر در ساختار قلب می‌شود

مطالعات نشان میدهد، بین کیفیت هوا و افزایش اندازه قفسه سینه که از مراحل اولیه سکته میباشد، ارتباط وجود دارد. این یافته‌ها میتواند مرگ‌های زیادی را که درنواحی آلوده مشاهده میشود را توضیح دهد. برای مثال سال قبل یک تحقیق…

ممکن است باکتری‌های روده‌تان کم کردن وزن را دشوارتر کنند

برای اشخاصی که رژیم دارند ممکن است کاهش وزن راحت‌تر باشد، در حالی که بقیه ممکن است کم کردن وزن برایشان دشوارتر باشد. اخیرا یک تحقیق مشخص کرده که احتمالا باکتری‌های روده نقش کلیدی در کم کردن وزن دارند.