دکتر مجازی - نانوتکنولوژی

بینایی فروسرخ با تزریق نانوذرات به چشم در موش‌ ها محقق شد

بینایی فروسرخ با تزریق نانوذرات به چشم در موش‌ ها محقق شد

خطرات بالقوه ی استفاده از نانوذرات در مواد غذایی و آرایشی

خطرات بالقوه ی استفاده از نانوذرات در مواد غذایی و آرایشی

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱

نانوتکنولوژی در گذر زمان: تاریخی بزرگ برای پدیده‌ای کوچک

نانوتکنولوژی… لغتی که در دهه‌های اخیر در مجامع علمی، بسیار به گوش می‌خورد و امروزه توجه دانشمندان زیادی در حیطه‌های مختلف اعم از فیزیک، شیمی و علوم زیستی را به خود جلب کرده است. علمی که پنداشته می‌شود جرقه‌ی اولیه‌ی…