دکتر مجازی - آریتمی قلبی

آریتمی‌های قلبی

آریتمی یعنی ضربان قلب نامنظم و این الزاما به این معنا نیست که قلب شما خیلی سریع یا خیلی کند می زند. آریتمی فقط به این معناست که قلب از ریتم طبیعی خود خارج شده است. آریتمی می تواند شبیه…