دکتر مجازی - آسپیرین

مزایای مصرف روزانه آسپیرین بیش از خطرات آن در ارتباط با خونریزی معده است

بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه Cardiff انجام شده است، خون‌ریزی‌های معدی ایجادشده توسط آسپیرین به طور قابل‌توجهی نسبت به خونریزی‌های خودبخودی صورت گرفته در افراد غیر مصرف‌کننده دارو، کمتر جدی هستند.