دکتر مجازی - آنتی بیوتیک

سلولیت

نگاه کلی سلولیت عفونت پوستی باکتریال شایع و بالقوه خطرناکی است. پوست درگیر متورم و قرمز شده و اغلب هنگام لمس گرم و دردناک است. سلولیت اغلب پوست قسمت پایینی پا را درگیر می‌کند اما می‌تواند در صورت، بازو و…

پنومونی

نگاه کلی پنومونی عفونی است که کیسه‌های هوایی را در یک یا هر دو ریه ملتهب می‌سازد. کیسه‌های هوایی ممکن است با مایع یا چرک پر شده و سبب سرفه خلطی یا چرکی، تب، لرز و تنگی نفس شود. انواعی…