دکتر مجازی - آنتی بیوتیک

آنتی‌بیوتیک؛ پس از بهبودی، دوره‌ی مصرف را قطع‌ کنم یا ادامه‌ دهم؟

برخی مصرف دارو را تا آخرین دانه‌ی آنتی‌بیوتیک موجود در نسخه توصیه می‌کنند، اما امروزه می‌دانیم که این توصیه اشتباه است. دلیل ما برای این حرف چیست؟ با دکتر مجازی همراه‌شوید