دکتر مجازی - اثرات قهوه

کشف ژنی که میزان مصرف قهوه‌ی شما را تعیین می‌کند!

اگر یک فنجان قهوه می‌تواند تمام طول روز شما را سرپا نگه دارد، احتمالاً آن را مدیون ژن‌هایی هستید که کافئین را در بدن شما به مدت بیشتری حفظ می‌کنند. مطالعه‌ای جدید در این باره انجام شده است. محققانی در اسکاتلند ژنی…

کافئین در زندگی

تاریخ دقیق استفاده از کافئین مشخص نیست ولی برای بسیاری درست شبیه یک سنت یا عادت شده است. نمی‌شود روزی را تصور کرد که بدون نوشیدن چای یا قهوه شروع شود. چه چیزی در این نوشیدنی‌ها وجود دارد که آن‌ها…