دکتر مجازی - باکتری های روده

باکتری‌های تخمیرکننده فیبر: درمان دیابت نوع دو

مبارزه علیه دیابت نوع۲ با پیش‌گامی رژیم‌غذایی سرشار از فیبر به زودی موفقیت‌آمیز خواهد شد. پرورش گروه خاصی از باکتری‌های گوارشی در یک رژیم‌غذایی سرشار از فیبرهای متنوع سبب کنترل بهتر قندخون،کاهش وزن و سطح مناسب چربی در افراد با…