دکتر مجازی - بیوتکنولوژی

دانشمندان اولین قدم ها را در آزمایش جنجالی ریشه کنی پشه ها برداشتند

دانشمندان در حال تغییر ژنتیکی پشه‌ها در آزمایشگاهی فوقِ امن هستند و امیدوارند این حشرات در نابودی برخی از بیماری‌های منتقله از طریق پشه‌ها راهگشا خواهند بود. بیماری‌هایی که هنوز هم بلای جان جوامع بسیاری در سراسر جهان هستند. این…

کشف ژن مسئول کوری در نوزادان

جهش مسئول بیماری ocular coloboma که در آن قسمتی از چشم در تولد تشکیل نمی‌شود شناخته شد. این یافته‌ها می‌تواند اطلاعات جدیدی در مورد نقش ژن‌ها ارائه داده و چگونگی تشکیل چشم‌ها را توجیه کند.