دکتر مجازی - خون

محققان ارتباط مستقیم بین کلسیم و کلسترول را کشف کردند

وقتی به مقدار کافی کلسترول در سلول وجود نداشته باشد، مکانیسمی که درون آن وجود دارد این شرایط را احساس کرده و سیستم را روشن می کند تا کلسترول بیشتری تولید کند. چیزی که ما پیدا کردیم این است که…

ویروس ابولا و ماربورگ

ویروس ابولا و ماربورگ عوامل بیماری تب همواراژیک هستند. از علایم اولیه این بیماری خونریزی شدید، تب، سردد و از کار افتادن اندام‌های بدن است. اغلب در نهایت این بیماری به مرگ میانجامد و تاکنون درمانی برای آن تایید نشده…

بیماری لیشمانیازیس

لیشمانیازیس نوعی بیماری انگلی می‌باشد که از طریق نیش مگس های ماسه ای مونث آلوده انتقال می‌یابد. لیشمانیازیس انواع متنوعی دارد که در بین آنها انواع جلدی و احشایی از بقیه مشهود ترند. نوع جلدی آن موجب درد و التهاب…