دکتر مجازی - دروغ

اثر دروغ بر مغز و سلامتی

حتما تا بحال شنیده اید که میگویند: «دروغ نگویید، بینی تان دراز میشود!»؛ ویا «دروغگو در آتش میسوزد!». یکی از اولین درس هایی که در کودکی آموخته ایم این است که هرگز دروغ نگوییم. همۀ ما میدانیم که نباید دروغ…

دروغ بیشتر؛ هوش بالاتر

باور عمومی بر این است که دروغ گفتن کار زشتی است و نباید دروغ گفت؛ اما به نظر می‌رسد در واقعیت دروغ گفتن به اندازه‌ای که مردم تصور می‌کنند، بد نیست. در جامعه بشری دروغ گفتن به نوعی تابو محسوب…

كودكان نو پا شايد بتوانند دروغ افراد بالغ را تشخيص بدهند

كودكان نو پا  كارهاي زيادي را بايد ياد بگيرند. نه فقط شيوه ي حرف زدن، استفاده از دستشويي و يا شيوه استفاده از چنگال براي خوردن؛ آنها همچنين بايد بفهمند كه چرا مردم بعضي كارها را انجام مي دهند. موفق…