دکتر مجازی - ریتم شبانه روزی

مطالعه روی ۸۰۰ میلیون توئیت، چرخه روزانه مشخصی را در الگوهای فکری ما یافته است

با توجه به یافته های جدید منتشر شده در PLOS ONE، حالت تفکر ما در اوقات مختلف شبانه روز تغییر و از یک الگوی ۲۴ ساعته پیروی می‌کند. محققان دانشگاه بریستول توانستند با آنالیز هفت میلیارد کلمه مورد استفاده در…