دکتر مجازی - سکته

آیا رژیم مدیترانه‌ای می تواند ما را در برابر بیماری های قلبی عروقی محافظت کند ؟

  یک مطالعه جدید بار دیگر رژیم مدیترانه‌ای را با در نظر گرفتن مکانیسم ها ی مولکولی ایجادکننده اثرات مفید آن مورد آزمایش قرار داده است . رژیم مدیترانه ای چیست؟ رژیم مدیترانه‌ای الهام گرفته‌شده از الگوهای غذایی سنتی مردم…

خنک کننده موضعی قلب آسیب ناشی از حمله قلبی را محدود می کند

متخصصین قلب و عروق در بیمارستان کاتارینا در Eindhoven در سردکردن موضعی قلب در طول حمله قلبی، برای اولین بار در  جهان، موفق شده اند. با خنک کردن بخشی از قلب قبل و بعد از آنژیوپلاستی، متخصصان قلب معتقدند که…