دکتر مجازی - شوک آنافیلاکسی

آنافیلاکسی

آنافیلاکسی واکنشی آلرژیک است که پتانسیل به خطر انداختن زندگی افراد را نیز دارد. این اتفاق می‌تواند طی چند ثانیه تا چند دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض چیزی آلرژیک رخ دهد؛ چیزی مثل بادام‌زمینی یا زهرِ نیش زنبور

آیا آلرژی ژنتیکی است؟

بر اساس اطلاعات به دست آمده از خانواده‌ای در ایالت شیکاگو که همه اعضای آن نسبت به ماده غذایی حساسیت داشتند؛ محققان می‌خواستند بفهمند که آیا آلرژی از والدین به فرزندان منتقل می‌شود یا نه؟

آلرژی عجیب: بروز واکنش آلرژیک، تنها پس از ورزش

دختر نوجوانی در کانادا به طرز تعجب‌آوری مبتلا به نوعی آلرژی غذایی می‌باشد که تنها پس از ورزش بروز می‌کند. آلرژی به مجموع واکنش‌های ایمنی شدید در برابر محرک‌های خارجی در شرایط خاص گفته می‌شود. با ما همراه باشید. با…