دکتر مجازی - عفونت

فلوروکینولون‌ها با افزایش خطر بیماری‌های حاد آئورتی مرتبط هستند

تحقیقات جدید انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی سوئدی و دانمارکی از موسسه کارولینسکا، از ارتباط بین درمان با آنتی بیوتیک‌های فلوروکینولون و افزایش خطر بیماری‌های حاد آئورت حمایت بیشتری می‌کند.