دکتر مجازی - ناباروری مردان

IVF؛ فرزندداری و مکافات!

فرزندان ذکور حاصل از “تزریق اسپرم درون‌سیتوپلاسمی” (ICSI) – روشی برای رفع موانع ناباروری – ممکن است در مقایسه با فرزندان طبیعی، تعداد و کیفیت اسپرم پایین‌تری داشته باشند. این نتیجۀ اولین مطالعه‌ای است که بر روی مردان حاصل از…