دکتر مجازی - نارسایی قلبی

استفاده از آهن در درمان نارسایی قلبی

بیمارانی که به دلیل نارسایی قلبی به پزشک مراجعه کرده بودند، داروهایی بر پایه آهن برای آنان تجویز شد تا علائم‌شان تا حدودی کاهش یابد. این پروسه درمانی که با نام EFFECT شناخته می‌شود، به صورت تزریق کربوکسی مالتوز فریک به…