دکتر مجازی - نیکوتین

سیگار الکترونیکی: وسیله امنی برای استفاده نیست

سیگارهای الکترونیکی، که اغلب ویپ نامیده می‌شوند، دستگاه‌هایی هستند که با باتری کار می‌کنند. این باتری‌ها مایعی (معمولا، اما همیشه حاوی نیکوتین نیست) را حرارت می‌دهند، و آن را به بخار تبدیل می‌کنند که می‌توان آن را استنشاق کرد. استفاده…