دکتر مجازی - ورزش کردن

عوارض ورزش نکردن چیست؟ شاید سرطان!

برای همه ما این سوال ایجاد می‌شود که عوارض ورزش نکردن چیست ؟ورزش نکردن ارتباط بسیار نزدیکی با ابتلا به سرطان دارد-اما بسیاری از مردم آمریکا از این موضوع اطلاعی ندارند. در این مطالعه محققان دریافتند که تنها حدود سه…