دکتر مجازی - پیوند مغز استخوان

میلوفیبروزیس

میلوفیبروزیس یک اختلال شدید در مغز استخوان است که تولید گلبول‌های قرمز مختل می‌شود. آسیب مغز استخوان می‌تواند منجر به آنمی شدید، خستگی و بزرگی طحال شود.