دکتر مجازی - چای سبز

چای کیسه‌ای‌های پلاستیکی میلیاردها ذره ریز پلاستیک را درون فنجان می‌ریزند

پس از آزمایشاتی که مشخص کرده یک کیسه چای میلیاردها ذره میکروپلاستیک را در هر فنجان می‌ریزد ، از کسانی که چای می‌نوشند خواسته شده است که از چای‌ کیسه‌ای های پلاستیکی جلوگیری کنند.