دکتر مجازی - CRISPR

روش جدید باعث رشد سریعتر و کارآمدتر سلول‌های مغزی از سلول‌های بنیادی می‌شود

تصویر فوق، یک آستروسیت است که با GFAP (به رنگ قرمز)، (Focal Adhesion Kinase (FAK به رنگ سبز، و رنگ هسته To-Pro به رنگ آبی نشان گذاری شده‌است. محققان دانشگاه Lund سوئد روشی سریعتر برای تولید آستروسیت‌های دارای عملکرد از…

TALEN- افکتور نوکلئاز شبه فعال کننده رونویسی

تکنولوژی افکتور نوکلئاز شبه فعال کننده رونویسی،  وسیله‌ی نفوذ مصنوعی آنزیم محدود کننده‌ی تولید شده توسط ترکیب افکتور TAL متصل شونده به حوزه DNA، به حوزه برش DNA است. آنزیم‌های محدود کننده، آنزیم‌هایی‌اند که DNA را در توالی‌های خاصی برش…

سیستم جلوگیری از جهش کریسپر می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌ها در آینده کمک کند

یک تیم تحقیقاتی بنام Wyss یک سیستم پیشگیری از جهش های مبتنی بر CRISPR / Cas9 را طراحی کرده اند که قادر به تشخیص تک متغیرهای نوکلئوتیدی  در کد DNA می باشد و  به راحتی جهش های مرتبط با بیماری…