دکتر مجازی - FDA

درمان های نوظهور برای مالتیپل اسکلروزیس

هیچ درمانی برای مالتیپل اسکلروزیس (MS) وجود ندارد، اما در توسعه داروهای جدید برای درمان آن پیشرفت زیادی شده است. تحقیقاتی در باب توسعه درمان‌های جدید و بهبود دهنده بیماری (DMTs) برای این بیماری سیستم عصبی مرکزی در حال انجام…

آیا باید تخم‌مرغ را در یخچال نگهداری کرد؟

اگر شما در آمریکا،استرالیا و یا ژاپن زندگی می‌کنید، احتمالا این سوال به نظر شما سوال مسخره‌ و واضحی است و شما فکر می‌کنید که باید آن‌ها را در یخچال نگه‌داری کنید ولی آیا نگه‌داری تخم‌مرغ در هوای آزاد  خطرناک…