دکتر مجازی - PMDD

۵ نکته در مورد پریود که ممکن است از آن اطلاع نداشته باشید!

پریود یک اتفاق فیزیولوژیک است که طی دوره باروری روی می‌دهد. زنان در طول زندگی خود حدود 450 پریود را تجربه می‌کنند، که به این معنی است که برای یادگیری همه آن چه که هست فرصت زیادی دارید.