انتشار این مقاله


شبکه های چسبناک DNA در سلول های ایمنی ممکن است مقصر سنگ های صفراوی باشند

به نظر می‌رسد سلول‌های ایمنی بدن در تشکیل سنگ‌های صفراوی مقصر هستند

مدتهاست که مشخص شده است که سنگ‌های صفراوی از بلورهای کیسه صفرا رشد می‌کنند ، اما هنوز مشخص نیست که چگونه این‌ بلورها به هم می‌چسبند. اکنون به نظر می‌رسد سلول‌های ایمنی بدن مقصر هستند – یافته‌ای که می‌تواند منجر به درمان‌های جدید شود.

مارتین هرمان در دانشگاه فریدریش-الکساندر ارلانگن-نورنبرگ در آلمان و همکارانش هنگام یافتن سنگ‌های کوچک در صفرای افرادی که برای معالجه سنگ‌های صفراوی خود تحت عمل جراحی قرار گرفتند ، این کشف را انجام دادند.

بر روی سطح سنگ های کوچک علائمی حاکی از تله‌های خارج سلولی نوتروفیل وجود دارد – شبکه‌های چسبنده DNA که توسط سلول‌های ایمنی برای جذب میکروب‌های مهاجم آزاد می‌شوند. وجود توده‌های بزرگی از DNA و آنزیم مورد استفاده سلول‌های ایمنی نوتروفیل نشان می‌دهد که این سلول‌ها کریستال‌های صفراوی را برای حمله هدف قرار داده‌اند.


مقاله مرتبط: سنگ کیسۀ صفرا


برای آزمایش این موضوع ، این تیم ، کریستال‌های کلسترول را با نوتروفیل‌های انسانی در آزمایشگاه مخلوط کردند. نوتروفیل‌ها با شلیک DNA به کریستال‌ها پاسخ دادند.

موضوع مشکوک

هنگامی که آن‌ها در حضور نوتروفیل‌ها سنگ های صفراوی را تکان دادند و چرخاندند ، سطح سنگ کیسه صفرا به سرعت DNA نوتروفیل‌ها را جمع‌آوری کرد. این تارهای چسبنده ، کریستال‌های کلسترول و کلسیم را به هم رساندند تا سنگ‌های حتی بزرگتری را تشکیل دهند.

دانشمندان وقتی متوجه این موضوع مشكوک شدند ،فهمیدند که این سلول‌ها می‌توانند DNA خود را بیرون كشیده و به مواد گره بزنند.

سنگ‌های ایجاد شده از این روش ممکن است بدون جلب توجه از کیسه صفرا به روده کوچک بروند یا در مجرای صفراوی قرار گیرند و باعث درد ناگهانی و شدید شوند.


مقاله مرتبط: رویکردی جدید در پیشگیری و درمان سنگ‌های صفراوی کلسترولی


این یافته‌ها ممکن است منجر به درمان‌های پیشگیری کننده از سنگ‌های کیسه صفرا شوند. هرمان و همكارانش دریافتند كه تغییر ژن‌ها یا استفاده از داروها برای ایجاد اختلال در تشکیل این تله‌ها منجر به كاهش سنگ‌های صفراوی در موش‌ها می‌شود.

یکی از داروهایی که تیم آزمایش کرده است metoprolol نام دارد و در حال حاضر برای معالجه برخی از بیماری‌های قلبی استفاده می‌شود. به گفته هرمن ، لازم است این آزمایش در انسان‌ها انجام شود تا ببینیم آیا این دارو به جلوگیری از سنگ‌های صفراویدر انسان نیز کمک می‌کند یا خیر.

فاطمه درستی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید