انتشار این مقاله


خوابیدن با نور مصنوعی در شب: ریسک فاکتور افزایش وزن در زنان

طبق تحقیقات اخیر توسط National institute of health ، خوابیدن با تلویزیون یا چراغ روشن در اتاق با افزایش وزن و گسترش چاقی در ارتباط است؛ نتایج این تحقیق نشان می دهد که خاموش کردن چراغ خواب هنگام خواب می تواند ریسک چاقی را در زنان کاهش دهد. در این مطالعه کوهورت از ۴۳٧٧٢ زن، […]

طبق تحقیقات اخیر توسط National institute of health ، خوابیدن با تلویزیون یا چراغ روشن در اتاق با افزایش وزن و گسترش چاقی در ارتباط است؛ نتایج این تحقیق نشان می دهد که خاموش کردن چراغ خواب هنگام خواب می تواند ریسک چاقی را در زنان کاهش دهد.
در این مطالعه کوهورت از ۴۳٧٧٢ زن، بین سنین ۳۵ تا ۷۴، با پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شد. هدف مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای سرطان سینه و سایر بیماری‌ها بوده و این زنان فاقد سابقه هرگونه سرطان یا بیماری قلبی عروقی بودند و همچنین زنان حامله و شب کار نیز نبودند. در طی این مطالعه از زنان درباره اینکه موقع خواب، با چراغ یا تلویزیون را روشن می خوابند یا نه، سوال شده است.
دانشمندان از شاخص وزن، قد، دوره کمر و لگن و شاخص توده بدن( BMI) در پیگیری ۵ ساله این زنان استفاده کرده‌اند. استفاده از این شاخص‌ها دانشمندان را قادر ساخت تا تغییرات وزن بدنی را در زنان در معرض نور مصنوعی به هنگام خواب را به درستی محاسبه کنند.
نتایج به دست آمده به علت تفاوت میزان در معرض بودن نور متنوع بود به عنوان مثال استفاده از یک نور شب کوچک با افزایش وزن در ارتباط نبود در حالی که زنان با نور تلویزیون را چراغ می‌خوابیدند ۱۷ درصد بوده و تقریبا ۵ کیلوگرم افزایش وزن داشته اند.
دانشمندان همچنین فاکتور کم خوابی را به عنوان عامل موثر در افزایش وزن بیان کردند.
با وجود اینکه کم خوابی به تنهایی با چاقی و اضافه وزن در ارتباط است اما نتوانست ارتباط بین مواجهه با نور مصنوعی هنگام خواب و چاقی را توجیه کند.
دانشمندان همچنین اعتقاد دارند که مردم شهری بیشتر در معرض نور مصنوعی قرار دارند و چراغ خیابان ها، مغازه ها، نورهای نئونی در مراکز، منابع مهمی برای سرکوب هورمون خواب یعنی ملاتونین و توقف سیکل ۲۴ ساعته ریتم سیرکادین است.
انسان ها به طور ذاتی با محیط طبیعی که از نور خورشید هنگام روز و تاریکی شب تشکیل یافته‌است، سازگاری دارند.
تماس با نور مصنوعی در شب ممکن است باعث تغییرات هورمونی و سایر مشکلات بیولوژیکی شود که افزایش ریسک چاقی یکی از آن‌ها است. با این وجود رژیم پرکالری ناسالم و عدم فعالیت فیزیکی مهمترین فاکتور در چاقی هستند و این مطالعه صرفا اهمیت نور مصنوعی شب در سلامتی زنان را توجیه می‌کند.

طرلان ميرزهره


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *