دکتر مجازی - صبا قلی پور

چگونه می توان با تنظیم دقیق نانوذرات داروهای بهتری را ارایه داد؟

نانوذرات دارای سطح قابل تنظیمی از نظر شیمیایی هستند. این ویژگی، فرصت غلبه بر مسایل ناشی از داروهای مقاومتی در سلول های هدف را فراهم می کند. برای بهبود اثرات درمانی داروها، تلاش های زیادی در زمینه ی تنظیم دقیق…

چگونه عفونت های مزمن سیستم ایمنی را تضعیف می‌کنند؟

مانند بسیاری از عفونت های مزمن لیشمانیازیس احشایی (کالآزار) سیستم ایمنی را خنثی می کند. بنابراین به راحتی می تواند در بدن میزبان ساکن شود. پیرامون ده ها هزار مرگی که سالانه رخ می دهد، لیشمانیازیس بعد از مالاریا، دومین…