دکتر مجازی - صبا قلی پور

ظاهراً راه شیری در حال بلعیدن کهکشان‌های کوتوله‌ی همسایه است!

چیزهای عجیبی در کهکشان‌های همسایه وجود دارد. شاید این‌ها نشانه‌ای از جهانی باشد که توسط کهکشان راه شیری بلعیده شده‌است و ما گمان می‌کنیم هرگز وجود نداشت. ستاره‌های زیادی با دو کهکشان کوتوله که Magellanic Clouds نامیده می‌شوند، به دور…

نوستالژی می‌تواند برای شما خوب باشد، از آن استفاده کنید

با یادآوری خاطرات گذشته احساس خوبی به من دست می‌دهد. روزهایی را که با دوستانم در کنسرت The Cure شرکت می‌کردیم. صبح‌هایی که در پنجره‌ی اتوبوس نقاشی می‌کشیدم و عصرهایی که با برادرانم تخته بازی می‌کردیم و والت دیزی تماشا…

آیا ریاضی پسرها بهتر از دخترها است؟

Colleen Ganley استادیار روان‌شناسی به این سوال پاسخ می‌دهد. اگرچه سوال درباره‌ی تفاوت جنسیت در ریاضی ساده به نظر می‌آید، اما پاسخ آن به این سادگی نیست. به‌هر حال فقط تفاوت‌هایی جزئی در این بین وجود دارد. این تفاوت‌ها به…

برخورد ستاره نوترونی: شاهدی دیگر برای نظریه ی گرانش انیشتین

بدون توجه به این که چه تعداد آزمایش درباره‌ی نظریه‌ی گرانش انیشتین انجام داده‌ایم، می توان گفت که این نظریه نقض نمی شود. برخورد ستاره‌ها نشان می‌دهد که نظریه‌ی او باز هم درست است. نظریه‌ی نسبیت عام چهار بعد را…