دکتر مجازی - صبا قلی پور

سفتی گردن چرا ایجاد می‌شود و چه راه کارهای درمانی وجود دارد؟

گردن شامل عضلات، تاندون‌ها، رباط ها و استخوان‌ها است. همه‌ی اینها باهم کار می‌کنند تا از سر حمایت کنند و اجازه می‌دهند تا در جهات مختلف حرکت کند. در صورت استفاده بیش از حد یا آسیب دیدگی، گردن ممکن است…